Redovna i Izborna skupština kluba

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Sportsko rekreacijski klub
„BARABER EXTREME TEAM“ BELIŠĆE

Upravni odbor

Belišće, 21. prosinac 2023.
Temeljem članka 22. statuta Sportsko rekreacijskog kluba „Baraber extreme team“ Belišće (u
daljnjem tekstu Kluba) sazivam:
Izbornu i godišnju skupštinu Kluba koja će se održati 29. prosinca 2023. godine (petak) u
prostoru Valpovačkih dvora, Valpovo, Matije Gupca 95, s početkom u 18:00 sati.
Za skupštinu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine.
 2. Izbor radnih tijela Skupštine:
  a) Radno predsjedništvo
  b) Verifikacijska komisija
  c) Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće verifikacijske komisije.
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o radu za 2023.
  godinu.
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja o prihodima i
  rashodima u 2023. godini.
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvještaja nadzornog odbora za
 7. godinu.
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju Plana sportskih aktivnosti za
 9. godinu.
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2024.
  godinu.
 11. Razrješenje dosadašnjih članova tijela upravljanja udruge
 12. Izbor novih članova tijela upravljanja udruge
  a) Izbor predsjednika udruge
  b) Izbor dopredsjednika udruge
  c) Izbor tajnika udruge
  d) Izbor članova Upravnog odbora
  e) Izbor članova Nadzornog odbora
 13. Imenovanje novih članova tijela upravljanja udruge
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Udruge
 15. Razno

Predsjednik kluba:
Angel Milišić Zečević

Komentiraj